Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Starostę Ciechanowskiego pod numerem 10 (pobierz).

 

I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI
2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI
3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI 

4. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

5. KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"

III. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ

6. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

7. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

8. KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

9. KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - PRAKTYCZNE UJĘCIE OD PODSTAW"

 

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

RODO i Polityka Prywatności

 

ulotka k dlugie ciechanow 2018 08


Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Ks. Ściegiennego 10 lok. 52


telefon/faks 23 673 32 00

e-mail: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl

Przedpłaty za kurs należy wpłacać na konto:

BANK PKO BP

21 1020 1042 0000 8302 0354 7833

 
O  PIERWSZEŃSTWIE  UCZESTNICTWA  W  KURSIE DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 
Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierający (firmy),  którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze  zniżki  przy odpłatności za kurs.

Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych" - Ciechanów

piątki i niedziele
piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30)
dwa razy w miesiącu

KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 14-12-2018

Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45)
sobota (8:30 - 15:30)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 25-01-2019

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Ciechanów

soboty
w godzinach 9.00 - 16.00
(trzy soboty w miesiącu)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 26-01-2019

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45)
sobota (8:30 - 15:30)

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 01-02-2019

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 02-03-2019

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

Back to top