Wyszukiwarka

Kurs "Książka przychodów i rozchodów praktyczne ujęcie od podstaw" - Ciechanów

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Tryb: soboty w godzinach 8:30 - 15:30
 • Termin rozpoczęcia: 01-12-2018
 • Termin zakończenia: 30-03-2019
 • Koniec zapisów: 01-12-2018
 • Wykładowcy: Wróblewska Grażyna

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
 • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1170,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1235,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 650,00 zł
 • rata 2: 650,00 zł

Back to top