Wyszukiwarka

Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych" - Ciechanów

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)
 • Termin rozpoczęcia: 08-12-2018
 • Termin zakończenia: 13-04-2019
 • Koniec zapisów: 08-12-2018

Cel

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
 • szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
 • szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • sprawozdawczość budżetowa,
 • podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • dyscyplina finansów publicznych.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1700,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1530,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1615,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 900,00 zł
 • rata 2: 800,00 zł

3 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 600,00 zł
 • rata 3: 500,00 zł

Back to top