Wyszukiwarka

Lista płac 2018 – najważniejsze informacje i praktyczne rozliczenia - Ciechanów

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2018 r. i ich wpływ na naliczenia na listach płac.
 2. E-Składka – czyli jeden przelew na własny rachunek w ZUS w praktyce.
 3. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2018 roku:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • kwoty wolne od potrąceń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • skala podatkowa,
  • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek,
  • minimalna podstawa zasiłkowa,
  • współczynnik urlopowy.
 4. Wynagrodzenie od brutto do netto w praktyce w 2018 r.:
  • metodologia naliczeń z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze,
  • zaliczka na podatek na liście płac po nowelizacji przepisów,
  • składka zdrowotna niższa niż wyliczona zaliczka na podatek,
  • zwolnienia składkowo-podatkowe po nowelizacji,
  • potrącenia na listach płac wypłacanych za rok ubiegły i bieżący,
  • koszty zakładu pracy.
 5. Jak naliczać na listach płac w 2018 roku:
  • składki na ubezpieczenia społeczne?
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne?
  • zaliczkę na podatek dochodowy?
  • podatek zryczałtowany z umów zlecenia?
  • FP i FGŚP oraz FEP?
  • wypłatę dla zleceniobiorcy i dziełobiorcy, a prawa autorskie na liście płac?
  • wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej i menedżera na kontrakcie menedżerskim?
 6. Obowiązki pracodawcy na przełomie i początku roku kalendarzowego:
  • wypłata wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego a przełom roku, czyli rozliczanie zwolnień lekarskich z ubiegłego miesiąca w praktyce,
  • okres zasiłkowy na przełomie roku,
  • wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2018 r.,
  • sporządzanie umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi po 1 stycznia 2018 r. na podstawie umów nowo zawieranych i kontynuowanych z 2017 r.
 7. Sprawozdania i deklaracje oraz informacje podatkowe za 2017 rok do sporządzenia w 2018 r.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top