Wyszukiwarka

VAT 2018 - zmiany w 2018 r. i na 2019 r.; aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych - Ciechanów

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany w VAT od 1 lipca 2018 r. - „mechanizm podzielonej płatności” (split payment): na czym polega? czy trzeba, czy można go stosować? w jaki sposób wpływa na regulowanie zobowiązań podatkowych i rozliczenia z kontrahentami? jak wpływa na zasady funkcjonowania rachunków bankowych podatnika? jakie są możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT? jakie są korzyści ze stosowania mechanizmu „podzielonej płatności”, zasady odpowiedzialności związane z „podzieloną płatnością”, ulga na złe długi a „podzielona płatność”.
 2. Kolejne zmiany dotyczące VAT w 2018 r. i na 2019 r., w tym związane z uszczelnianiem systemu podatkowego (wg stanu prac legislacyjnych):
  • obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie,
  • konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP,
  • konsekwencje ujęcia faktury bez numeru NIP w ewidencji VAT,
  • nowe przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT,
  • nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
  • nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego,
  • zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny,
  • bezpodstawne wzbogacenie jako przesłanka odmowy stwierdzenia nadpłaty w VAT i braku możliwości rozliczenia kwoty „z przeniesienia”,
  • zmiany w definicji „pierwszego zasiedlenia”,
  • deklaracje VAT a JPK w 2019 r.,
  • pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 3. Zmiany w zakresie kas rejestrujących:
  • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.,
  • kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu; kto i od kiedy ma obowiązek stosowania nowych kas on-line?
  • faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK.
 4. Należyta staranność podatnika i jej wpływ na ocenę prawa do odliczenia podatku naliczonego dokonywaną przez organ podatkowy:
  • zasady kształtowania współpracy z kontrahentami,
  • zasady weryfikacji i dokumentowania statusu podatkowego kontrahenta i jego znaczenie dla rozliczeń podatku naliczonego,
  • dokumentowanie przebiegu transakcji,
  • okoliczności wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 5. Przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top