Wyszukiwarka

Fakturowanie w 2018 r. – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur - Ciechanów

Pozostałe terminy

 • Zobacz 26-04-2018: szkolenie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany w VAT na 2018 r. oraz ich znaczenie dla fakturowania (wg stanu prac legislacyjnych):
  • zmiany mające wpływ na fakturowanie,
  • warunki należytej staranności podatnika,
  • „metoda podzielonej płatności” – split payment,
  • JPK w 2018 r.,
  • inne zmiany - w zależności od bieżącego stanu prac legislacyjnych.
 2. Obszary zmian od 1 stycznia 2017 r. i 1 lipca 2017 r. - znaczenie dla wystawiania i rozliczania faktur w kontekście rozwijającej się praktyki skarbowej:
  • rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz posługiwanie się „pustymi fakturami”,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – 30% albo 100% („dodatkowa sankcja w VAT”) i jego znaczenie dla fakturowania,
  • rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych – zagadnienia związane z fakturowaniem,
  • zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy – wpływ na fakturowanie,
  • zmiany w katalogu czynności zwolnionych z VAT od 1 lipca 2017 r.,
  • pozostałe zmiany w zakresie VAT mające wpływ na fakturowanie i rozliczanie faktur zakupowych wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. (np. zagadnienia związane z rejestracją dla potrzeb VAT dostawców towarów czy usług).
 3. Faktury:
  • jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
  • kiedy trzeba wystawić fakturę?
  • jakie są terminy wystawiania faktur?
  • fakturowanie a kasy fiskalne,
  • co powinna zawierać faktura?
  • kwota netto a kwota brutto,
  • świadczenie główne a świadczenia pomocnicze,
  • rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie,
  • faktury zaliczkowe,
  • przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej,
  • anulowanie faktury – a co z elektroniczną fakturą?
  • puste faktury,
  • kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie powoduje?
  • kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • elektroniczne duplikaty,
  • fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych,
  • faktura a transakcje międzynarodowe,
  • faktura a VAT naliczony,
  • błędy w fakturowaniu.
 4. Faktury korygujące:
  • kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca,
  • faktury korygujące zbiorcze i za okres,
  • elektroniczne faktury korygujące,
  • rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy – co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
  • rozliczanie faktur korygujących u nabywcy,
  • faktury korygujące a ryzyka podatkowe,
  • faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
 5. Noty korygujące:
  • co to jest nota korygująca?
  • kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 6. Refakturowanie:
  • świadczenia kompleksowe a refakturowanie,
  • refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.
 7. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top