Wyszukiwarka

Ochrona danych od A do Z po wejściu w życie RODO - Ciechanów

 • Kategoria: Inne
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 23-02-2018
 • Koniec zapisów: 23-02-2018
 • Wykładowcy: Gzela Tomasz

Program

Wykładowca: Tomasz Gzela - były kierownik Izby Skarbowej, prawnik, były Rzecznik Dyscyplinarny w IS, doświadczony trener w zakresie ochrony danych osobowych, autor wielu publikacji, wykładowca w szkołach wyższych.

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych, a w skali europejskiej (obszaru EOG) – Dyrektywę 95/46/WE. Jak przygotować swoją jednostkę do tych zmian? Celem szkolenia jest wskazanie zmian i zasad tworzenia dokumentacji w jednostce po nowemu.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej Art.29 ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych przepisów.

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. 2018 rok - nowe ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 2. Obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Definicje ustawowe, zakres zmian i nowych zadań w 2018 roku.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Zakres zadań do wykonania w 2017 roku w ramach obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych.
 7. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.
 8. Nowe zadanie - obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.
 9. Nowe uprawnienia GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.
 10. Rodzaje dokumentów i instrukcji obowiązującej w jednostce.
 11. Odpowiedzialność karna za brak dokumentacji i procedur a także za naruszenie przepisów ustawy.
 12. Komu i kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 13. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 14. Nowe procedury - uszczegółowienie zakresu obowiązków dla administratora bezpieczeństwa informacji.
 15. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
 16. Nowe warunki, jakie powinien spełniać administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) lub kandydat do pełnienia tej funkcji.
 17. Czy można powołać zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 18. Zasady przetwarzania danych osobowych tzw. szczególnie chronionych.
 19. Akta osobowe pracowników - zasady przetwarzania.
 20. Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 21. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych - administrator danych osobowych (ADO) zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań.
 22. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 23. Zgłaszanie zbiorów do Krajowego Rejestru - krok po kroku.
 24. Rodzaje zbiorów, które należy brać pod uwagę w przypadku ich zgłaszania do GIODO.
 25. Nowy rodzaj zbiorów zwolniony z obowiązku rejestracji do GIODO.
 26. Nowy rejestr w GIODO - ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji.
 27. Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych - definicje i procedury.
 28. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.
 29. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz procedury w przypadku wyłączenia z jawności danych osobowych zawartych w dokumentacji.
 30. Nowe zadanie - wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole) prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub Administratora Danych Osobowych (ADO).
 31. Kto i jak często powinien przygotowywać w jednostce sprawozdanie w ramach sprawdzenia planowego.
 32. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 10:00 - 17:00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top