Wyszukiwarka

BILANS 2018 - MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - CIECHANÓW

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 23-01-2019
 • Koniec zapisów: 23-01-2019
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Termin kursu: 23 stycznia 2019 roku

Program kursu (8 godzin wykładowych):

Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.
 1. Przychody podatkowe:
  • Data powstania przychodu podatkowego - zaliczki, przedpłaty, przychód w dacie wystawienia faktury, przychody w momencie faktycznego otrzymania.
  • Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
  • Korekta przychodów we właściwym okresie.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
  • Moment potrącenia kosztów z podziałem na pośrednie i bezpośrednie; koszty dostaw niefakturowanych.
  • Korekta kosztów we właściwym okresie.
  • Jednorazowa amortyzacja - efekty zmian przepisów z 2017 r. i 2018 r.
  • Amortyzacja darowizn przez osoby fizyczne - skutki zmiany przepisów w 2018 r.
  • Nieściągalne należności jako koszty podatkowe.
  • Koszty finansowania dłużnego i niektóre koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych - art. 15c i art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych - ustalenie przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podziału na źródła przychodów:
  • Charakterystyka źródła przychodów z zysków kapitałowych.
  • Ustalenie wyniku podatkowego - przyporządkowanie przychodów i kosztów podatkowych do danego źródła przychodów.
  • Rozliczenia strat podatkowych z poprzednich okresów.
 4. Podatek od przychodów z tytułu nieruchomości o znacznej wartości:
  • Zasady opodatkowania obowiązujące w 2018 r.
  • Możliwość i warunki zwrotu podatku.
 5. Wykonywanie funkcji płatnika w transakcjach z podmiotami zagranicznymi:
  • Dywidendy.
  • Ograniczenie zakresu zwolnienia w CIT w stosunku do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
  • Usługi niematerialne i należności licencyjne - zagadnienia problemowe.
  • Deklaracje i informacje podatkowe związane z podatkiem u źródła.

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2018”.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 310,00 zł (dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top