Wyszukiwarka

Rewolucyjne zmiany VAT w JST i ich jednostkach wdrożone w 2018r. i planowane w 2019r. - Ciechanów

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 27-11-2018
 • Koniec zapisów: 27-11-2018
 • Wykładowcy: Rogala Elżbieta

Program


Wykładowca – Elżbieta Rogala – wykładowca w zakresie podatku VAT w gminach i ich jednostkach oraz zakładach budżetowych

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. NOWOŚCI
 1. „Podzielona płatność” (split payment) – nowa metoda płatności należności z faktur - od 1.07.2018 r.
  • Wdrożenie metody podzielonej płatności: kiedy dobrowolne, a kiedy przymusowe?
  • Praktyczne problemy z rozliczaniem podzielonej płatności w JST
  • Wyjaśnienia i webinarium Ministra Finansów dot. split payment
  • Przykłady regulaminów bankowych i innych dokumentów bankowych dot. split payment
  • Konieczne zarządzenia wewnętrzne w JST wdrażające rozliczenia split payment
 2. JPK_VAT i Centralny Rejestr Faktur (CRF)
 3. Zapowiadane przez MF zmiany na 2019 rok
  • rezygnacja z deklaracji VAT-7
  • oparcie obniżonych stawek VAT na nomenklaturze statystycznej CN zamiast na PKWiU oraz PKOB
  • wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej
  • skrócenie terminu w „uldze na złe długi" ze 150 do 120 dni
 4. Kasy rejestrujące online
II. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI
 1. Faktury:
  • dane na fakturach
  • terminy ich wystawiania
  • korekty faktur
  • szczególne rodzaje faktur („odwrotne obciążenie”, RR dla rolnika i inne)
 2. Dokumenty wewnętrzne, w tym zestawienia opłat od osób fizycznych
 3. Noty – dot. opłat nie podlegających VAT
III. EWIDENCJONOWANIE VAT
 1. Ewidencje VAT (w tym: Jednolity Plik Kontrolny)
  • obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzania deklaracji VAT-7
  • obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK
  • ich treść: identyfikacja podatników i szczegóły transakcji
 2. Kasy rejestrujące
  • zmiany na 2019r.
  • utrata prawa do zwolnień przez jednostki scentralizowane
  • wykaz czynności zwolnionych od ewidencjonowania
  • wykaz czynności, które muszą być zaewidencjonowane
  • etapowe wprowadzanie kas online w latach: 2019-2023
IV. DEKLAROWANIE VAT
 1. Rozliczanie VAT w deklaracjach VAT-7 (ogólne zasady)
  • VAT należny od sprzedaży
  • VAT naliczony od zakupów
 2. Moment deklarowania VAT należnego (obowiązek podatkowy) od:
  • najmu, dzierżawy i podobnych usług
  • mediów (dostawy: wody, ciepła, prądu, gazu, internetu, odbioru ścieków oraz innych)
  • przenoszenia kosztów (refakturowania)
  • budowlanych usług
  • nieruchomości
  • zaliczek
  • innych
 3. Kwota należna, cena (podstawa opodatkowania)
  • jej wysokość – do wpisania do deklaracji
  • dopuszczalne sposoby liczenia VAT: „w stu” i „do sta”
  • elementy podstawy opodatkowania, w tym: dotacje i wydatki dodatkowe
V. ODLICZANIE VAT
 1. Ogólne zasady odliczania VAT
  • moment ustalenia zamiaru wykorzystania inwestycji na cele gospodarcze: wyrok TSUE z 25 lipca 2018r.
  • przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności
 2. Terminy odliczenia VAT
  • na bieżąco: w miesiącu otrzymania faktury
  • w ciągu 5 lat od otrzymania faktury
  • w ciągu 5 lub 10 lat - od nabycia lub wytworzenia środka trwałego
 3. Wysokość odliczeń
  • częściowe odliczenia VAT (wg wskaźnika i prewskaźników)
  • brak odliczeń
  • pełne odliczenie VAT
 4. Prewskaźniki - metody odliczeń VAT od działalności mieszanej, tj. publicznej i gospodarczej
  • wg wzorów MF (przychodowe, odrębne dla każdej scentralizowanej jednostki)
  • ustawowe (powierzchniowy, czasowy, kadrowy, przychodowy)
  • wg własnych wyliczeń - np. w oparciu o ilość zużytej wody - wyrok NSA z tezą z 26 czerwca 2018r. uznający tę metodę
  • odliczanie VAT z użyciem wskaźnika i prewskaźników jednostki, która rzeczy używa
  • najnowsze orzecznictwo sądowe ws. prewskaźników
VI. WIELOLETNIA KOREKTA ODLICZEŃ VAT
 1. 10 - letnia korekta podatku naliczonego dot. nieruchomości
 2. 5- letnia korekta dot. pozostałych środków trwałych
 3. jednorazowa (jednoroczna) korekta dot. pozostałych zakupów

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top