Wyszukiwarka

Sporządzanie sprawozdania finansowego w praktyce – na plikach Excel - Ciechanów

Program


Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Terminy kursu:
- 20 - 21 marca 2019 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

1 dzień:
  1. Omówienie zasad praktycznego tworzenia planu kont z uwzględnieniem zasad bilansowych i podatkowych.
  2. Przedstawienie przykładu praktycznego oraz analiza zestawienia obrotów i sald kont analitycznych.
  3. Omówienie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
  4. Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
  5. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
  6. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
2 dzień:
  1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
  2. Sporządzenie informacji wymaganych przez ustawę o rachunkowości według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
  3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
550,00
(dla członków Stowarzyszenia – 522,50 zł).

Back to top