Wyszukiwarka

Podstawy VAT dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Ciechanów

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 09-04-2019
 • Koniec zapisów: 09-04-2019
 • Wykładowcy: Tomala Grzegorz

Cel

Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały doczynienia lub miały niewielki kontakt. Na szkoleniu wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Czynności podlegające opodatkowaniu
  • wybrane czynności podlegających opodatkowaniu VAT
   • dostawa towarów
   • świadczenie usług
  • czynności „statutowe” wyłączone z opodatkowania VAT wykonywane przez jednostki samorządowe
 2. Obowiązek podatkowy
  • terminy powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne
  • obowiązek podatkowy dla usług najmu dzierżawy, rozprowadzania wody i odbioru ścieków
  • rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia
  • refakturowanie
 3. Podstawa opodatkowania
  • zasady ustalania kwoty podstawy opodatkowania
  • dotacje i dopłaty podlegające opodatkowaniu VAT-em
 4. Podatek naliczony
  • zasady odliczania podatku VAT
  • podstawowe informacje dotyczące proporcjonalnego odliczenia VAT
  • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
  • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
  • terminy odliczenia podatku
 5. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
  • faktury zaliczkowe
  • terminy wystawiania faktur
  • zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej
 6. Korygowanie transakcji objętych VAT
  • faktury i noty korygujące
  • terminy rozliczania faktur korygujących
  • anulowanie faktury
 7. Pytania Uczestników Szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top