Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 22-09-2018

Kurs "Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych" - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 22-09-2018

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 06-10-2018

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 13-10-2018

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH" - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 13-10-2018

KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE" - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 17-11-2018

Kurs "Książka przychodów i rozchodów praktyczne ujęcie od podstaw" - Ciechanów

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 01-12-2018

Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych" - Ciechanów

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)

KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 08-12-2018

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Ciechanów

soboty
w godzinach 9.00 - 16.00
(trzy soboty w miesiącu)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 26-01-2019

Back to top