fbpx
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Tematyka kursu obejmuje:
  • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • analizę sprawozdań finansowych,
  • wybrane zagadnienia podatkowe,
  • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
 

Wykładowcy wiodący:

  • Pani Joanna Giszczak – biegły rewident,
  • Pani Justyna Beata Zakrzewska – biegły rewident,
  • Pani Magdalena Markowska - wykładowca rachunkowości,
  • Pan Konrad Kamiński - wykładowca prawa.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.900,00zł. od osoby
(dla członków Stowarzyszenia – 3.510,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, nie będących członkami Stowarzyszenia – 3.705,00zł)

 Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top