fbpx
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające  wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:
  • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
  • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcy wiodący:

  • Pani Magdalena Markowska – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Magdalena Tyszka – wykładowca rachunkowości,
  • Pan Konrad Kamiński - wykładowca prawa,
  • Pani Grażyna Wróblewska  – wykładowca rachunkowości.
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.700,00zł. od osoby
(dla członków Stowarzyszenia – 3.330,00zł, dla osób kontynuujących naukę, nie będących członkami Stowarzyszenia   – 3.515,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

Back to top