fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.


Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo pracy;
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • płace;
  • ubezpieczenia społeczne;
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • program PŁATNIK.


Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcy wiodący:

  • Pani Grażyna Wróblewska – specjalista z zakresu kadr i płac,
  • Pani Małgorzta Masztanowicz – wykładowca prawa,
  • Pani Wiesława Petrykowska - specjalista z zakresu programu Płatnik

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.400,00zł. od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 2.160,00zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

Back to top