fbpx

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego,  jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
  • szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
  • szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprawozdawczość finansowa,
  • sprawozdawczość budżetowa,
  • podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
  • dyscyplina finansów publicznych.


Program kursu zakłada 98 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.900,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.710,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.805,00 zł.).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top