Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
12.02.2022
Termin zakończenia:
23.04.2022
Koniec zapisów:
12.02.2022
Wykładowca:
Grabińska Teresa

Opłata:
1800,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1620,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1710,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 900,00 zł
RATA 2: 900,00 zł
3 raty
RATA 1: 600,00 zł
RATA 2: 600,00 zł
RATA 3: 600,00 zł
Brak miejsc

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,
  • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
  • Pani Teresa Grabińska – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Agnieszka Michalska – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Katarzyna Szymańska – wykładowca rachunkowości.

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833