Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
19.11.2022
Termin zakończenia:
11.03.2023
Koniec zapisów:
19.11.2022
Wykładowca:
Teklińska Jolanta

Opłata:
2100,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1890,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1995,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 1050,00 zł
RATA 2: 1050,00 zł
3 raty
RATA 1: 700,00 zł
RATA 2: 700,00 zł
RATA 3: 700,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego,  jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
  • szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
  • szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprawozdawczość finansowa,
  • sprawozdawczość budżetowa,
  • podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
  • dyscyplina finansów publicznych.

Program kursu zakłada 98 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowca wiodący:

Pani  Jolanta Teklińska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833