Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami
Typ:
Kurs
Tryb:
piątki i niedziele piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30) dwa razy w miesiącu
Termin rozpoczęcia:
25.06.2021
Termin zakończenia:
22.10.2021
Koniec zapisów:
25.06.2021
Wykładowca:
Teklińska Jolanta

Opłata:
1800,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1620,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1710,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 900,00 zł
RATA 2: 900,00 zł

Cel

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego,  jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
  • szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
  • szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprawozdawczość finansowa,
  • sprawozdawczość budżetowa,
  • podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
  • dyscyplina finansów publicznych.

Program kursu zakłada 98 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowca wiodący:

Pani  Jolanta Teklińska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833