Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
17.03.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.03.2022
Wykładowca:
Skórzewska Ewa

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wynagrodzenie za pracę od brutto do netto w praktyce w 2022 r. – różne warianty wyliczeń z uwzględnieniem nowelizacji wynikających z Polskiego Ładu.
  • nowa kwota wolna od podatku,
  • skala podatkowa z nowym progiem,
  • ulga dla klasy średniej,
  • składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • nowe zasady pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP w 2022 r.
 3. Pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.
 4. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów: pracownik, zleceniobiorca, dziełobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej i menedżer pracujący w oparciu o kontakt menedżerski.
 5. Wskaźniki płacowe obowiązujące w 2022 r. i ich wpływ na listę płac:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • minimalna podstawa zasiłkowa,
  • współczynnik urlopowy,
  • ZFŚS na liście płac.
 6. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w 2022 r. i na przełomie roku z uwzględnieniem nowelizacji ustawy zasiłkowej.
 7. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833