fbpx

Wyszukiwarka

KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE" - Ciechanów

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 24-10-2020
 • Termin zakończenia: 20-02-2021
 • Koniec zapisów: 24-10-2020

Cel

Celem kształcenia na kursie „PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 431190). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone programem nauczania.
W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych.

Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • system podatkowy,
 • ordynację podatkową,
 • elementy prawa karnego skarbowego,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek VAT,
 • podatki kosztowe.

W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.


Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2070,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2185,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1150,00 zł
 • rata 2: 1150,00 zł

3 raty

 • rata 1: 770,00 zł
 • rata 2: 770,00 zł
 • rata 3: 760,00 zł

4 raty

 • rata 1: 575,00 zł
 • rata 2: 575,00 zł
 • rata 3: 575,00 zł
 • rata 4: 575,00 zł

Back to top