fbpx

Wyszukiwarka

Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 22-09-2020
 • Termin zakończenia: 03-12-2020
 • Koniec zapisów: 22-09-2020
 • Wykładowcy: Szymańska Katarzyna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 05-09-2020: soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 04-12-2020: piątki i niedziele piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30) dwa razy w miesiącu

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej, 
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1700,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1530,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1615,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 850,00 zł
 • rata 2: 850,00 zł

3 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 600,00 zł
 • rata 3: 500,00 zł

Back to top