fbpx

Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Ciechanów

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program


Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
 
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
 

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3900,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3510,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3705,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1950,00 zł
 • rata 2: 1950,00 zł

3 raty

 • rata 1: 1300,00 zł
 • rata 2: 1300,00 zł
 • rata 3: 1300,00 zł

4 raty

 • rata 1: 975,00 zł
 • rata 2: 975,00 zł
 • rata 3: 975,00 zł
 • rata 4: 975,00 zł

Back to top