fbpx

Wyszukiwarka

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów

Pozostałe terminy

 • Zobacz 03-10-2020: soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • program PŁATNIK.


Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2400,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2160,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2280,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1200,00 zł
 • rata 2: 1200,00 zł

3 raty

 • rata 1: 800,00 zł
 • rata 2: 800,00 zł
 • rata 3: 800,00 zł

4 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 600,00 zł
 • rata 3: 600,00 zł
 • rata 4: 600,00 zł

Back to top