fbpx

Wyszukiwarka

WAKACYJNY KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - CIECHANÓW

 • Kategoria: KURSY WAKACYJNE
 • Tryb: piątki, soboty, niedziele piątek (16:30 - 20:30), sobota (9 - 17:45), niedziela (9 - 16)
 • Termin rozpoczęcia: 10-07-2020
 • Termin zakończenia: 28-08-2020
 • Koniec zapisów: 10-07-2020
 • Wykładowcy: Michalska Agnieszka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 03-08-2020: poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 16:30 - 20:30

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Planowane terminy zajęć

piątek (16:30 - 20:30), sobota/niedziela (8:30 - 15:30)

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1700,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1530,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 850,00 zł
 • rata 2: 850,00 zł

Back to top