fbpx

Wyszukiwarka

VAT 2020 - zmiany w przepisach i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych - Ciechanów

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Klasyfikacja zmian w VAT procedowanych w 2019 r.:
  • zmiany od 1 września 2019 r.
  • zmiany od 1 listopada 2019 r.
  • zmiany od 1 stycznia 2020 r.
  • zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
  • zmiany od 1 lipca 2020 r.
  - ich zakres i znaczenie dla podatników.
 2. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności:
  • zakres zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności,
  • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku zastosowania obligatoryjnej podzielonej płatności (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT, sankcja VAT, odpowiedzialność z KKS, brak kosztu podatkowego), w jakich przypadkach można uniknąć negatywnych konsekwencji,
  • wymogi dotyczące rachunków bankowych,
  • wymogi w zakresie fakturowania,
  • zbiorcze płatności w mechanizmie podzielonej płatności,
  • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie,
  • wdrożenie procedur weryfikacji transakcji pod kątem zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Wykaz podatników VAT - „biała lista podatników”:
  • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku zastosowania obligatoryjnej podzielonej płatności (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT, sankcja VAT, odpowiedzialność z KKS, brak kosztu podatkowego), w jakich przypadkach można uniknąć negatywnych konsekwencji,
  • zakres informacji o podatnikach prezentowanych w wykazie,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie,
  • wdrożenie procedur weryfikacji kontrahentów przy wykorzystaniu „białej listy podatników”.
 4. Kasy fiskalne: „NIP na paragonach”, kasy on-line, zasady używania kas fiskalnych, ulga z tytułu zakupu kasy:
  • nowe zasady fakturowania sprzedaży paragonowej i ujęcia takich faktur w ewidencji VAT („NIP na paragonach”), przepisy przejściowe i ich znaczenie, konsekwencje (sankcje) w przypadku nieprawidłowości,
  • wdrożenie procedur organizacji sprzedaży w związku z obowiązkiem umieszczania na paragonach numerów NIP nabywców będących podatnikami,
  • terminy zmiany kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line, Centralne Repozytorium Kas,
  • zmiany w zakresie zasad używania kas fiskalnych,
  • ulga z tytułu zakupu kasy.
 5. Nowa matryca stawek VAT:
  • Wiążąca Informacja Stawkowa - nowe rozwiązanie służące minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników VAT, zasady uzyskania WIS i jej rola, przepisy przejściowe,
  • nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT (CN i PKWiU),
  • zmiany w zakresie stosowanych stawek VAT,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
 6. Ewidencje VAT, zmiany w zakresie JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT:
  • zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT; błędy w ewidencji i zasady ich korygowania,
  • nowa struktura JPK (JPK-VDEK) - połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K),
  • likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
  • sankcje za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
 7. Pozostałe zmiany:
  • rozbudowanie listy podatników wyłączonych z zakresu zwolnienia podmiotowego,
  • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” i jej znaczenie,
  • zmiany w przepisach dotyczących likwidacji działalności i „rozliczenia spisu z natury”,
  • zmiany dotyczące komorników oraz organów egzekucyjnych w zakresie kwalifikacji sprzedaży w ramach czynności egzekucyjnych,
  • rozliczanie VAT od importu towarów w ramach rozliczenia zamknięcia,
  • zmiany w zasadach korekt podatku naliczonego w przypadku powrotu do zwolnienia podmiotowego,
  • zmiany w przepisach dotyczących rejestracji i wykreślania z rejestru podatników VAT i VAT-UE,
  • nowa stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (15%),
  • zmiany dotyczące rozliczania zryczałtowanego zwrotu podatku za produkty i usługi rolnicze zakupione od rolnika ryczałtowego,
  • inne - w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 8. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych; przegląd wybranych aktualnych orzeczeń sądowych i praktyki skarbowej.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 w godzinach: 9:00 - 16:00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
330,00
(dla członków Stowarzyszenia – 313,50 zł).

Back to top