fbpx

Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH" - Ciechanów

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: piątki i niedziele piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30) dwa razy w miesiącu
 • Termin rozpoczęcia: 25-09-2020
 • Termin zakończenia: 22-01-2021
 • Koniec zapisów: 25-09-2020
 • Wykładowcy: Berkowska Ewa, Wróblewska Grażyna

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • PŁATNIK dla zaawansowanych.
Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2100,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1890,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1995,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł

3 raty

 • rata 1: 700,00 zł
 • rata 2: 700,00 zł
 • rata 3: 700,00 zł

Back to top