fbpx

Wyszukiwarka

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowe obowiązki pracodawców i korzyści dla korzystających - Ciechanów

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
 2. Obowiązki nałożone na pracodawców związane z udziałem w PPK:
  • wybór instytucji finansowej,
  • umowa o zarządzenie PPK,
  • umowa o prowadzenie PPK,
  • terminy zawarcia umów o zarządzenie i prowadzenie PPK.
 3. Kto może oszczędzać w PPK?
 4. Gromadzenie środków na rachunkach PPK – system wpłat i oszczędzania:
  • wpłaty finansowane przez pracownika,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę,
  • dopłaty od państwa.
 5. Zasady korzystania z oszczędności zgromadzonych w PPK:
  • wycofanie środków przed 60. rokiem życia,
  • korzystanie ze środków po ukończeniu 60. roku życia,
  • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
  • podział środków w przypadku śmierci uczestnika.
 6. Nadzór nad PPK.
 7. Koszty uczestnictwa w PPK.
 8. PPK i PPE – porównanie.
 9. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 10. Portal PPK.
 11. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
 12. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat do PPK, zgłaszania wymaganych danych, prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
 13. Wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami.
 14. Pytania i odpowiedzi uczestników

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top