Wyszukiwarka

PODATEK VAT – WIELKIE ZMIANY! Rewolucyjne zmiany od września, listopada 2019 r. oraz 2020 r. i bieżące problemy podatnika - Ciechanów

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-10-2019
 • Koniec zapisów: 28-10-2019
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. LIKWIDACJA ZWOLNIEŃ W VAT - OD WRZEŚNIA REJESTRUJ SIĘ JAKO VAT-owiec !
  1. Kto od 1 września musi obowiązkowo zarejestrować się do VAT
  2. Towary, których sprzedaż przez Internet powoduje utratę prawa do zwolnienia
  3. Podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe i sprzedają towary wymienione w 4 grupowaniach PKWiU
  4. Podatnicy sprzedający hurtowo i detalicznie (również w sklepie internetowym) części do pojazdów samochodowych i motocykli
  5. Podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu
 2. SPLIT PAYMENT - OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ
  1. Od kiedy i na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – terminy wdrożenia
  2. Odwrotne obciążenie w VAT – likwidacja załącznika 11 i 14 oraz 13
  3. Likwidacja rozliczeń w deklaracji VAT-27
  4. Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
  5. Nowości w fakturze VAT od września 2019 r.
  6. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności dla sprzedawcy i nabywcy
  7. Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji
  8. Konto bankowe na działalność gospodarczą – konsekwencja obowiązkowej podzielnej płatności
  9. ZMIANY KKS - dodanie art. 57c dotyczącego nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem art. 108a ust. 1a ustawy o VAT
 3. NOWE OBOWIAZKI DLA PODATNIKA VAT - Biała lista podatników od 1.09.2019 r.
  1. Uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
  2. Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
  3. Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 4. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA VAT
  1. Zmiana art. 105a regulującego kwestię stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy
  2. Odpowiedzialność podatkowa dotycząca towarów, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia
  3. Rezygnacja z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej – brak mechanizmu ochronnego w ramach załącznika 13
  4. Odpowiedzialność podatkowa a wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15
 5. Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020
  1. WIS Wiążąca Informacja Stawkowa
  2. Nowa matryca stawek VAT a Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
  3. Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 – co ja zastąpi w towarach i usługach
  4. Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
  5. Terminy i etapy wdrożenia
  6. Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?
  7. Zasady składania wniosków i opłaty
  8. Ochrona prawna wnioskodawcy
  9. Instancja odwoławcza
  10. Znaczenie WIS dla podatku naliczonego od strony kosztowej
 6. KASY fiskalne ON- LINE wchodzą w życie!
  1. Terminy wymiany kas z podziałem na poszczególne branże
  2. Uzasadnienie MF wprowadzenia kas on-line
  3. Kasy rejestrujące starego typu będą stosowane jeszcze przez kilka lat – terminy!
  4. WAŻNY TERMIN – kasy z papierowym zapisem kopii tylko do 30.06.2019
  5. Zasady działania nowych kas on-line (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)
  6. 700 zł zwrotu za instalację kasy fiskalnej online – komu przysługuje?
  7. Jakie branże tracą zwolnienie z ewidencjonowania na kasach fiskalnych od 1 czerwca?
  8. Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej – zasady karania?
  9. Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7/VAT-7K spowodowane zmianami w kasach fiskalnych
 7. JPK ORAZ MATRYCA VAT – NOWOŚCI EWIDENCYJNE DLA PODATKU VAT
  1. Deklaracje VAT zostaną zastąpione plikami JPK
  2. KARY DLA KSIEGOWYCH - sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania
  3. Od 1 stycznia 2020r. faktura dla przedsiębiorcy tylko na podstawie paragonu z jego numerem NIP
  4. wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  5. zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT
 8. POZOSTAŁE ZMIANY W VAT 2019/2020
  1. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
  2. Wykreślanie z rejestru podatników czynnych a deklaracje „zerowe”
  3. Zmiany w zakresie sposobu dokonywania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dokonywanego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona
  4. ZWROTY VAT - Zmiany polegające na doprecyzowaniu zasad dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym – dwudziestopięciodniowym terminie
  5. Zmiany polegające na modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy VAT
  6. Zmiany polegające na wprowadzeniu ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika podatku od towarów i usług.
  7. PIERWSZE ZASIEDLENIE - Zmianach polegających na modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
  8. Zmiany polegające na umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia
  9. Zmiany polegające na ograniczeniu formalności, które nałożone są na podatników w zakresie konieczności przedkładania organom celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej
  10. Zmiany polegające na obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
  11. Zmiany w Ordynacji podatkowej i kks dotyczące nowelizacji VAT
 9. Bieżące orzecznictwo sądowe i praktyka podatkowa w wybranych obszarach VAT – WYBRANE ZAGADNIENIA

Program w zakresie nowelizacji może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 9:00 - 16:00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top