Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Rozliczanie VAT strukturą – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzecznictwa.
  • Kiedy liczyć współczynnik proporcji a kiedy pre-proporcji – wyjaśnienie i rozróżnienie pojęć, także zagadnień budzących największe wątpliwości.
  • Metodologia określania współczynnika proporcji i pre-proporcji.
  • Przykłady liczbowe określenia współczynnika proporcji i pre-proporcji.
  • Omówienie praktycznych zagadnień i problemów dotyczących klasyfikacji poniesionych kosztów do czynności opodatkowanych, zwolnionych, mieszanych oraz nie podlegających VAT.
  • Rozliczanie VAT strukturą – ujęcie podatkowe (w strukturze JPKV oraz w podatku dochodowym) i rachunkowe.
  • Dotacje unijne i VAT rozliczany strukturą – problemy z VAT możliwym do odliczenia, sposoby ograniczania ryzyka i zarządzanie rozliczeniami.
 2. Korekta roczna VAT – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzecznictwa.
  • Zasady i praktyczne aspekty obliczenia korekty rocznej VAT dla:
   • zakupów pozostałych,
   • środków trwałych o wartości nie przekraczającej 15 tys. zł.
  • Pięcio- i dziesięcioletnia korekta VAT.
  • Korekta wieloletnia w przypadku ulepszeń środków trwałych.
  • Rozliczenie VAT przy zmianie przeznaczenia albo sprzedaży środków trwałych objętych korektą roczną.
  • Rozliczenie VAT przy sprzedaży samochodu osobowego użytkowanego dla celów mieszanych.
  • Przykłady liczbowe ilustrujące metodologię wykonania korekty rocznej VAT.
 3. Inne zagadnienia związane z odliczaniem VAT naliczonego i zmianą prawa do odliczenia.
  • Zmiana przeznaczenia zapasów (materiały, towary, wyroby gotowe) – skutki w rozliczeniu VAT i ujęcie w JPKV, przykład liczbowy.
  • Rozliczenie inwentaryzacji zapasów – skutki w rozliczeniu VAT i ujęcie w JPKV, przykłady liczbowe.
  • Zaniechane inwestycje – skutki w rozliczeniu VAT, przykład liczbowy.
  • Zakończenie działalności gospodarczej – skutki w rozliczeniu VAT, przykład liczbowy.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833