Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021r. – prawdziwe uproszczenie, czy powstanie nowych problemów?
 2. Proste fakturowanie – czyli zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „in minus„ i „in plus”:
  • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus
  • nowe wątpliwości, czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
  • kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie – analiza przypadków
  • co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus” i czy będą one wymagały korekty poprzednich okresów rozliczeniowych?
  • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących „in plus”
  • zasady ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w JPK_V7 u wystawcy i odbiorcy
  • przepisy przejściowe, czyli zasady ewidencjonowania faktur wystawionych do 31 grudnia 2020r
  • faktury korygujące w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – WNT i WDT
 3. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów.
 4. Wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?
  • spójne kursy dla przychodów, ale nie dla kosztów
  • co z zaliczkami
  • pilnowanie 12 miesięcznych terminów
 5. Korzyści finansowe – realne czy teoretyczne?
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, ale tylko dla podatników rozliczających się miesięcznie
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, ale tylko w przypadku dalszej ich odsprzedaży,
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł
 6. Mechanizm podzielonej płatności w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  • obowiązkowy a dobrowolny MPP – warunki i obowiązek stosowania
  • wartość faktury czy wartość transakcji dla obowiązkowego MPP?
  • Faktury zaliczkowe i faktury korygujące – jak rozliczać i jak oznaczać na potrzeby MPP?
  • potrącenia i kompensaty a MPP
  • kiedy oznaczać transakcje kodem MPP w JPK_V7
  • zmiany w MPP w 2021r.
 7. Praktyczne problemy z nowym JPK_VAT z deklaracją:
  • nowe kody dla niektórych typów dokumentów
  • nowe kody GTU dla niektórych transakcji
  • nowe kody procedur ze szczególnym uwzględnieniem kodów TP i MPP
 8. Zasady korygowania nowych JPK_VAT z deklaracją, kary za błędy oraz jak się ich ustrzec.
 9. VAT w obrocie zagranicznym:
  • poprawne rozliczanie WDT, w tym rola nr VAT i informacji podsumowującej
  • dokumenty niezbędne przy WDT w świetle objaśnień MF
  • prawidłowe ujęcie obowiązku podatkowego, w tym rozliczanie zaliczek
  • transakcje wewnątrzwspólnotowe a JPK
  • problemy z odliczaniem podatku naliczonego przy WNT i imporcie usług
  • Brexit – jak wyglądają rozliczenia z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa a jak z Irlandią Północną?
 10. Pytania i problemy uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833