Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Podatek VAT – zmiany wynikające z pakietów SLIM VAT: (4 godz.)

 1. Wszystko o fakturach korygujących zmiany wynikające ze SLIM VAT 1, 2 i 3
  • korekty błędów czy zmiana okoliczności i warunków transakcji?
  • korekty in minus i korekty in plus
  • rozliczanie krajowych faktur korygujących przez wystawcę i nabywcę
  • rodzaje uzgodnień i dokumentacji w zależności od przyczyn korekty
  • zagraniczne faktury korygujące
  • zbiorcze faktury korygujące
 2. Kursy walut w podatku VAT – pakiet SLIM VAT 1 i 3
  • możliwość wyboru stosowania kursu waluty do przeliczania faktur VAT – opcja fakultatywna
  • zmiany w zakresie przeliczania walutowych faktur korygujących
 3. Pozostałe zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3
  • zmiany w zakresie limitu dla małego podatnika – co to oznacza w praktyce
  • doprecyzowanie terminów rozliczania WDT w przypadku nieterminowego otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów
  • zmiany dotyczące proporcjonalnego odliczania podatku VAT:
   • podniesienie z 500 zł do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100%,
   • brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej
  • zmiany w zakresie sankcji administracyjnych – co oznacza miarkowanie sankcji?

II. Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości w 2023 r. (VAT, PIT i CIT) – (4 godziny)

 1. Najem prywatny a PIT i VAT
  • opodatkowanie wyłącznie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2023 r.
  • co jest przychodem opodatkowanym ryczałtem przy wynajmie prywatnym i czy można wyłączyć od opodatkowania zwrot niektórych kosztów (media, podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne itp.)
  • czy najem prywatny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
  • czy i kiedy warto wstecznie zmienić formę opodatkowania najmu prywatnego za 2022 r. ( z ryczałtu na zasady ogólne)
  • plusy i minusy najmu prywatnego
 2. Najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • dostępne formy opodatkowania najmu w ramach działalności gospodarczej w roku 2023 r.
  • składka zdrowotna i ubezpieczenie społeczne jako istotne elementy obciążeń publicznoprawnych w przypadku najmu prowadzonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • zakaz amortyzacji wyłącznie nieruchomości mieszkalnych
  • inne koszty poza amortyzacją (remonty, czynsze, media, odsetki od kredytu itp.)
  • czy i kiedy warto wstecznie zmienić formę opodatkowania za 2022 r. (z ryczałtu lub podatku liniowego na zasady ogólne)
  • możliwość wprowadzenia/wyprowadzenia składnika majątku z działalności gospodarczej do najmu prywatnego i odwrotnie – konsekwencje w PIT i VAT
  • najem a spółka z o.o. – czy to ma sens?
 3. Środki trwałe i składniki majątku używane na potrzeby własne
  • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych bez względu na sposób ich wykorzystania
  • pozostałe koszty związane z użytkowaniem nieruchomości
  • zmiana klasyfikacji nieruchomości z mieszkalnej na użytkową – na co zwrócić uwagę
  • podatek VAT w przypadku zbycia nieruchomości
  • podatek Vat w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości – kiedy może wystąpić korekta podatku naliczonego

III. Odpowiedzi na pytania i problemy uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833