Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących:
  • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących zmniejszających sprzedaż,
  • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
  • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT
  • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego.
 2. Nowy limit dla prezentów o małej wartości:
  • doprecyzowanie wysokości limitu prezentów, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji wydań,
  • zwiększenie limitu dla pozostałych prezentów o małej wartości.
 3. Nowe zasady stosowania stawki 0% dla zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu.
 4. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego:
  • wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
  • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 5. Rozszerzenie możliwości stosowania kompensat dla sprzedaży objętej obowiązkowym MPP.
 6. Podstawowe informacje o pakiecie E comerce:
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość procedura zastępująca sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju
  • dowody umożliwiające uznanie dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę
  • dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych
  • opodatkowanie towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych
  • odpowiadającej równowartości 150 euro
  • procedura rejestracji w państwie identyfikacji.
 7. Zniesienie limitu odległości dla biletów jednorazowych uznawanych za faktury.
 8. Nowe zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
 9. Zmiany w JPK_VAT od lipca 2021 r.
  • Rozszerzenie możliwości stosowania dokumentów zbiorczych w rejestrze sprzedaży
   • faktury dokumentujące przejazd autostradą, środkami transportu.
  • Zmiany przepisów w zakresie stosowania kodów GTU przy sprzedaży
   • napojów alkoholowych
   • olejów opałowych
   • pojazdów oraz części
   • metali szlachetnych
   • produktów leczniczych
   • budynków budowli oraz ich części
   • usług o charakterze niematerialnym
  • Stałe wyłączenie z obowiązku ewidencjonowania faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
  • Rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
  • Wyłączenia w oznaczaniu procedury „TP” transakcji między podmiotami powiązanymi.
  • Rezygnacja z stosowania oznaczenia „MPP” w JPK.
  • Rozliczanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.
  • Zmiany w JPK od 1 stycznia 2022 r.:
   • nowe oznaczenie dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość „WSTO_EE”,
   • nowe oznaczenie dla podatnika ułatwiającego tą dostawę „IED”
   • obowiązek wprowadzenia do JPK terminu płatności w przypadku stosowania ulgi na złe długi
 10. Odpowiedzi na pytania Uczestników

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833