Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Brexit a rozliczanie transakcji międzynarodowych.
  • Przemieszczanie towarów ze Zjednoczonego Królestwa do państw członkowskich UE-27 trwające w momencie jego wystąpienia.
  • Ponowny przywóz towarów po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.
  • Mienie osobiste importowane po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.
  • Transgraniczne świadczenie usług.
  • MOSS (mały punkt kompleksowej obsługi).
  • Zwroty VAT.
 2. Zmiany w ramach pakietu „SLIM VAT” i ich wpływ na rozliczanie transakcji międzynarodowych.
  • Kursy walut.
  • Zasady rozliczania faktur korygujących.
  • Zaliczki w eksporcie towarów.
  • Nowe zasady TAX FREE.
  • Pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 3. Praktyka ujęcia w nowym JPK-V7M i JPK-V7K transakcji międzynarodowych (zmiany od 1 października 2020 r.).
  • Prezentacja w JPK-V7M i JPK-V7M:
   • WDT, eksportu towarów, dostawy poza terytorium kraju, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
   • WNT, importu towarów, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
   • eksportu usług;
   • importu usług pod kątem
    • identyfikacji dokumentów stanowiących podstawę zapisów w JPK-VAT;
    • znaczników dokumentów;
    • znaczników GTU i procedur VAT;
    • ujęcia faktur korygujących;
    • korekt błędnych zapisów w ewidencji i deklaracji.
  • Rozliczanie WDT jako dostawy krajowej i późniejsza korekta rozliczenia w celu „powrotu” do stawki 0%.
  • Rozliczanie eksportu towarów jako dostawy krajowej i późniejsza korekta rozliczenia w celu „powrotu” do stawki 0%.
  • Przemieszczenie towaru w ramach własnego przedsiębiorstwa.
 4. Dostawy łańcuchowe i trójstronne po zmianach od 1 lipca 2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
  • Zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych związanych z obrotem towarami z krajami spoza UE (importem/eksportem towarów).
  • Zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych związanych z obrotem towarowym wewnątrz UE (WDT/WNT).
  • Procedura uproszczona a transport realizowany odcinkami – identyfikacja transakcji trójstronnych i dwustronnych.
 5. Warunki zastosowania stawki 0% VAT przy WDT od 1 lipca 2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
  • Znaczenie „podania” numeru VAT-UE przez nabywcę.
  • Błędy w informacji podsumowującej i ich znaczenie dla zastosowania stawki 0%.
  • Wymogi dokumentacyjne w zakresie przemieszczenia towaru.
  • Warunki skorzystania z domniemania WDT i jego znaczenie.
 6. Procedura call of stock po 1 lipca 2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
 7. Import towarów po 1 lipca 2020 r.
 8. Aktualne problemy rozliczania transakcji międzynarodowych.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833