Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura ustrukturyzowana, Krajowy System e-Faktur – wybrane zagadnienia:
  • Jaką formę może mieć faktura?
  • Czym jest faktura ustrukturyzowana? Od kiedy i w jakim zakresie będzie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych?
  • Czym jest KSeF (Krajowy System e-Faktur)? Jak działa system?
  • Kto po stronie podatnika ma dostęp do KSeF i na jakich zasadach?
  • Czy w KSeF mam konto?
  • Jak wystawiam fakturę ustrukturyzowaną?
  • Jakie rodzaje dokumentów mogę wystawiać w KSeF? Jakie faktury są wyłączone z zakresu KSeF?
  • Co z fakturami w walucie obcej?
  • Czy mogę poprzez KSeF wystawić fakturę na podmiot zagraniczny?
  • Czy podatnicy zagraniczni mogą wystawiać faktury w KSeF i na jakich zasadach?
  • Jak faktura ustrukturyzowana i KSeF wpływa na rozliczenia sprzedawcy i nabywcy?
  • Jakie konsekwencje ma brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury z KSeF?
  • Co z duplikatami?
  • Co w przypadku wystawienia noty korygującej do faktury ustrukturyzowanej?
  • Jak korygować faktury ustrukturyzowane? Co z anulowaniem faktur?
 2. Kasy rejestrujące – jakie zmiany w 2022 r. i w 2023 r.
 3. Tarcza antyinflacyjna – przypadki i warunki stosowania stawek obniżonych i preferencyjnej stawki 0%.
 4. Zmiany w ramach SLIM VAT 3:
  • Limit sprzedaży dla małych podatników VAT
  • Wymogi odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT
  • Faktury zaliczkowe
  • Rozszerzenie możliwości regulowania zobowiązań publicznoprawnych środkami z rachunku VAT
  • Dostawy łańcuchowe
  • Kursy walut dla faktur korygujących
  • Mechanizm rozliczania WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów
  • Zwolnienie dotyczące usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  • Odliczanie proporcjonalne
  • Rozliczanie korekt rocznych podatku naliczonego
  • Odpowiedzialność solidarna
  • Kasy rejestrujące
  • Dodatkowe zobowiązanie VAT
  • Korekty transakcji rozliczanych w ramach OSS, IOSS i procedury nieunijnej
  • Konsolidacja WIS, WIA i WIT
 5. Grupa VAT jako nowy podatnik od 1 stycznia 2023 r., możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników:
  • Po co tworzyć grupę VAT? Jakie korzyści daje utworzenie grupy VAT?
  • Kto może tworzyć grupę VAT? Czy osoba fizyczna może być członkiem grupy VAT?
  • Jak utworzenie grupy VAT wpływa na rozliczanie transakcji gospodarczych?
  • Jak rozliczać i dokumentować transakcje między członkami grupy VAT?
  • Jak rozliczać i dokumentować transakcje z podmiotami spoza grupy VAT?
  • Jakie konsekwencje przy rozliczaniu transakcji ma wejście Oddziału w skład grupy VAT?
  • Jak utworzenie grupy VAT wpływa na odliczanie podatku naliczonego?
  • Jak rozliczać transakcje zrealizowane na przełomie tworzenia grupy VAT oraz po jej rozwiązaniu? Co z korygowaniem rozliczenia transakcji?
  • Co trzeba wziąć pod uwagę i co rozważyć zanim zdecydujemy się na tworzenie grupy VAT?
 6. Zagadnienia z praktyki skarbowej i orzecznictwa, m.in.:
  • Interpretacja ogólna dotycząca najmu lokalu wykorzystywanego do celów mieszkalnych – kiedy zwolnienie a kiedy 23% VAT?
  • Wyrok NSA z 17.03.2022 r. – korekta sprzedaży paragonowej a możliwość odzyskania VAT
  • Wyrok TSUE z 07.04.2022 r. – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (transakcje międzynarodowe)
 7. Dodatkowo program będzie aktualizowany i uzupełniany, aby szkolenie uwzględniało bieżące zmiany w przepisach i aktualną praktykę w zakresie rozliczeń VAT.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w  siedzibie Oddziału SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833