szk. k/p Nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r. oraz zasady podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców – od 1 stycznia 2016 r. - Ciechanów 2017-01-11
Więcej
szk. podatki Jednolity Plik Kontrolny w praktyce 2017-01-16
Więcej
kursy KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Ciechanów 2017-01-21
2017-10-21
Więcej
Bilans BILANS 2016 MODUŁ I - ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ... - Ciechanów 2017-01-24
Więcej
Bilans BILANS 2016 MODUŁ IIA - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Ciechanów 2017-01-31
Więcej
Bilans BILANS 2016 - MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Ciechanów 2017-02-02
Więcej
kursy Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów 2017-03-04
2017-07-01
Więcej
kursy Kurs podstaw rachunkowości - Ciechanów 2017-03-04
2017-06-10
Więcej
kursy Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Ciechanów 2017-03-11
2017-12-09
Więcej
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »