STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Centrum Edukacji Zawodowej

06-400 Ciechanów, ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
tel. 23 673 20 01, 781-241-782
fax 23 673 32 00

e-mail: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl

Rachunek bankowy w PKO BP
Nr 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833

Obsługa interesantów:

- wtorki: 5, 12, 19 października 2021 - w godzinach od 9.00 do 15.00
- 9, 10 października 2021 - w godzinach od 8.30 do 15.00


Szanowni Państwo,

Wizyty w Biurze powinny odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną z zachowaniem środków bezpieczeństwa określonych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do Biura Oddziału ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Ograniczenie dostępu potrwa od dnia 1 września do odwołania.
  2. Wizyty interesantów w Biurze Oddziału powinny odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną z zachowaniem środków bezpieczeństwa określonych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3. Wszystkich umówionych interesantów wchodzących do lokali Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zobowiązuje do dezynfekcję rąk od razu po wejściu oraz do zasłaniania ust i nosa na ich terenie.

W  celu  zapobiegania  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa  COVID-19 uprzejmie  informuje, że należy bezwzględnie przestrzegać rekomendacji wydanych przez Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego.


Wytyczne sanitarne dotyczące bezpiecznych warunków przeprowadzania w okresie stanu epidemii zajęć i egzaminów dla uczestników kursów realizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 - pobierz

Oświadczenie na potrzeby kursów - pobierz

Oświadczenie na potrzeby egzaminów - pobierz


Dyrektor Placówki Pan Paweł Przedpełski.

Obsługę uczestników placówki prowadzą:

 

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833