Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Bilans
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
19.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.01.2022
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowcy:

 • 19 stycznia 2022 r. – podatek VAT – Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy
 • 26 stycznia 2022 r. – podatki dochodowe – Sławomir Pawłowski – biegły rewident

Program kursu (16 godzin wykładowych):

PODATEK VAT

 1. Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021 r.
  • nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru
  • ujęcie korekt przez nabywcę,
  • rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę
  • podwyższenie limitu prezentów o małej wartości
  • przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych
  • rozliczenie zaliczki w eksporcie
  • rozszerzenie zakresu WIS
  • wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego
  • odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży
  • złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych
  • doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej
  • ułatwienia w zakresie kompensat w kontekście obowiązkowej podzielonej płatności
  • tryb nakładania kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT
 2. Terminy obowiązkowego stosowania kas online
 3. Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021 r.
  • krótkie przypomnienie zasad ogólnych raportowania VAT
  • wystawianie i ujmowanie faktur do paragonów oraz faktury uproszczone – z uwzględnieniem zmian w roku 2021 i objaśnień podatkowych MF
  • sankcje za błędy – kary pieniężne z ustawy VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa
  • dodatkowe informacje przekazywane w ewidencji VAT po stronie sprzedaży i zakupów (m.in. w zakresie oznaczania dokumentów kodami) – zmiany od 1 lipca 2021 r.
 4. Pakiet SLIM-VAT(2) od 1 października 2021 r.
  • ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r. – dostosowanie przepisów
  • podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r. – dostosowanie przepisów ustawy
  • ułatwienie korekty deklaracji zwiększającej odliczenie podatku naliczonego
  • uproszczenie opcji opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości zwolnionych z VAT
  • korekta podstawy opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT
  • zmiany w rozliczaniu importu towarów w deklaracji VAT
  • rozliczanie transakcji z kontrahentami z brytyjskimi
  • dłuższy termin złożenia VAT-26
 5. Zmiany planowane od 1 stycznia 2022 r. (program szczegółowy może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego):
  • możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych – tzw. „grupy VAT”
  • opcja opodatkowania usług finansowych,
  • obowiązek stosowania terminali płatniczych: zachęta w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

PODATKI DOCHODOWE

 1. Przychody problematyczne – przyporządkowanie zaliczek i przedpłat oraz przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
 2. Potrącenie kosztów pośrednich we właściwym okresie – aktualna wykładnia organów podatkowych.
 3. Koszty wynagrodzeń – szczególna zasada zaliczania ich do kosztów podatkowych.
 4. Moment ujęcia korekty kosztów lub przychodów z uwzględnieniem korekt między podmiotami powiązanymi; rozwiązania Tarczy Covid-19 na czas stanu epidemii.
 5. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe.
 6. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
  • Rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym przez wierzyciela i dłużnika w świetle interpretacji podatkowych i wyjaśnień MF.
  • Odwrócenie korekt z zeznania za 2020 r.
  • Korekta u dłużnika i zasady jej wyłączenia w związku z Tarczą Covid.
  • Korekta u wierzyciela i uproszczenia wynikające z Tarczy Covid-19.
 7. Wybór u wierzyciela między ulgą na złe długi a kosztami podatkowymi nieściągalnych wierzytelności.
 8. Podział na źródła przychodów w podatku CIT – wybrane zagadnienia, w tym:
  • Przyporządkowanie kosztów do źródła.
  • Ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.
 9. Wsteczne rozliczenie straty na podstawie Tarczy Covid-19.
 10. Subwencja z PFR:
  • Rozliczenie kosztów w świetle poglądów MF i Dyrektora KIS.
  • Przychód z umorzenia – jak prawidłowo ująć w kalkulacji podatku konstrukcję zaniechania poboru podatku i wypełnić zeznanie roczne – omówienie praktycznego przykładu.
 11. CIT – wybór właściwej stawki 9% czy 19%; ryzyka związane z umorzeniem subwencji PFR i interpretacją ogólną MF w sprawie faktoringu wierzytelności.
 12. Wybrane problemy w tym: kary umowne i odszkodowania w świetle rozwiązań Tarczy Covid.
 13. Kierunek zmian przepisów na 2022 r. – ogólna prezentacja z uwzględnieniem stanu prac legislacyjnych na dzień szkolenia.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

 

Cena kursów dla osób korzystających ze wszystkich modułów
AKCJI BILANS 2021 – 1 110,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia – 1065,00 zł).

Cena kursów dla osób korzystających z wybranych dwóch modułów
AKCJI BILANS 2021 – 740,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia – 710,00 zł).

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2021”.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833