Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Bilans
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.01.2022
Wykładowca:
Pawłowski Sławomir

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowcy:

 • podatek VAT – Małgorzata Mazurkiewicz  – biegły rewident
 • podatki dochodowe – Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Termin kursu:

 • 13 – 14 grudnia 2023 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

 1. Zmiany w przepisach VAT wprowadzone ustawą tzw. SLIM VAT III i ich zastosowanie w praktyce:
  • kursy stosowane do przeliczania transakcji wyrażonych w walucie obcej według przepisów VAT,
  • jak radzić sobie z różnymi kursami tej samej transakcji dla celów VAT, podatku dochodowego i rachunkowości,
  • korekta roczna VAT po zmianie przepisów. Jak rozpoznać obowiązek rozliczania VAT strukturą i wykonania korekty rocznej
  • „mały podatnik” – zasady określania statusu wg przepisów VAT (po zmianie limitu w przepisach VAT), podatku dochodowego oraz ustawy o rachunkowości.
  • ułatwienia przewidziane w przepisach VAT, PIT, UoR przysługujące małemu podatnikowi – przegląd.
 2. Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach VAT – podsumowanie zasad po wprowadzeniu zmian ustawami SLIM i  bieżące praktyczne zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego
 3. Inwentaryzacja i jej rozliczenie w przepisach VAT:
  • rozrachunki z odbiorcami – ulga na złe długi,
  • rozrachunki z dostawcami – sankcja na złe długi,
  • niedobory zawinione i niezawinione – jak prawidłowo rozliczyć według przepisów ustawy o VAT.
 4. Upominki, prezenty, poczęstunek oraz nieodpłatne świadczenia dla kontrahentów i    pracowników w rozliczeniach VAT.
 5. Rozliczanie zakupów zagranicznych:
  • Jak rozpoznać i rozliczyć import nabywanych usług,
  • Co robić z podatkiem od wartości dodanej występującym na zagranicznych fakturach,
  • Kiedy i jak możemy uzyskać zwrot podatku od wartości dodanej
 6. Uzgodnienie rozliczeń VAT przed zamknięciem ksiąg rachunkowych – ważna czynność weryfikująca prawidłowość i kompletność  rozliczeń:
  • uzgodnienie obrotu z deklaracji VAT z przychodami,
  • uzgodnienie salda konta rozrachunków z US  z tytułu VAT z JPKV wysyłanymi do US,
  • analiza sald kont VAT należnego i naliczonego przed zamknięciem ksiąg rachunkowych
 7. VAT – zmiany wprowadzane w roku 2024 – Krajowy System e-faktur
  • Jak przygotować systemy finansowo księgowe i firmę do nadchodzących zmian – praktyczne zagadnienia
 8. Odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez uczestników

Podatki dochodowe  – wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023

 1. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2023 r. – problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych, w tym przychody z umorzonej subwencji PFR i faktoring wierzytelności
 2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych – moment korekty, szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów
 3. Koszty pośrednie jako koszty podatkowe – ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia; różnice między ujęciem księgowym i podatkowym; ujęcie kosztów w księgach rachunkowych i podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 4. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu wynagrodzeń i składek płatnika – skutki zmian wprowadzonych w 2023 r., ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2022 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2023 r. rozliczymy składki z 14 list płac, korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie,
 5. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych – podsumowanie zmian i bieżące interpretacje
 6. Rozliczenie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach, czyli przepisy przejściowe w zakresie likwidacji art. 15e CIT
 7. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe – rozliczenie przez podatników prowadzących księgi rachunkowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów
 8. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym – obowiązki i prawa podatników oraz odwrócenie ulgi z poprzednich lat
 9. Podatek od przychodów z budynków – jego rozliczenie w zeznaniu rocznym; tryb zwrotu podatku
 10. Wypłata dywidendy w kontekście zmian w podatku u źródła w 2022 r.
 11. Spółka komandytowa jako płatnik podatku od wypłaconego zysku
 12. Opodatkowanie przerzuconych dochodów – zasady ustalenia podatku; wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2023”.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833