Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/new-www/public_html/www_2020/htdocs/content/themes/skwp/resources/controllers/CoursesTerms.php on line 185
BILANS 2021 - MODUŁ III - Przegląd najważniejszych wprowadzonych zmian oraz aktualne problemy w rozliczaniu podatków - szkolenie stacjonarne - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie – Ciechanów
Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Typ:
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.01.2022
Wykładowca:
Pawłowski Sławomir

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833