Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
22.04.2023
Termin zakończenia:
16.12.2023
Koniec zapisów:
22.04.2023
Wykładowca:
Giszczak Joanna, Kamiński Konrad, Markowska Magdalena, Zakrzewska Justyna Beata

Opłata:
4982,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
4483,80 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
4732,90 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe

Raty:
4 raty
Wpłata 1: 1300,00 zł
Wpłata 2: 1300,00 zł
Wpłata 3: 1300,00 zł
Wpłata 4: 1082,00 zł

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
  • zaawansowaną rachunkowość finansową,
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • analizę sprawozdań finansowych,
  • wybrane zagadnienia podatkowe,
  • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcy wiodący:

  • Pan Konrad Kamiński () – wykładowca prawa,
  • Pani Magdalena Markowska () – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Renata Mościcka () – wykładowca podatków,
  • Pani Justyna Beata Zakrzewska () – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.982,- zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.483,80 zł , dla osób kontynuujących naukę – 4.732,90 zł).

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833