Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kursy z zakresu kadr i płac
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
22.01.2022
Termin zakończenia:
21.05.2022
Koniec zapisów:
22.01.2022
Wykładowca:
Kamiński Konrad, Przybysz Joanna, Berkowska Ewa

Opłata:
2710,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2439,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2574,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 1355,00 zł
RATA 2: 1355,00 zł
3 raty
RATA 1: 910,00 zł
RATA 2: 910,00 zł
RATA 3: 890,00 zł
4 raty
RATA 1: 700,00 zł
RATA 2: 700,00 zł
RATA 3: 700,00 zł
RATA 4: 610,00 zł

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo pracy;
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • płace;
  • ubezpieczenia społeczne;
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Ewa Berkowska – specjalista z zakresu kadr i płac,
  • Pan Konrad Kamiński – wykładowca prawa,
  • Pani Joanna Przybysz – wykładowca płac.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach. 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833