Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kursy przygotowujące do prowadzenia książki przychodów i rozchodów
Typ:
Kurs
Tryb:
niedziele w godz. 8.30 - 15.30 dwa razy w miesiącu
Termin rozpoczęcia:
06.06.2021
Termin zakończenia:
03.10.2021
Koniec zapisów:
06.06.2021
Wykładowca:
Grabińska Teresa

Opłata:
1300,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1170,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1235,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 650,00 zł
RATA 2: 650,00 zł
3 raty
RATA 1: 440,00 zł
RATA 2: 430,00 zł
RATA 3: 430,00 zł
4 raty
RATA 1: 325,00 zł
RATA 2: 325,00 zł
RATA 3: 325,00 zł
RATA 4: 325,00 zł

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  •  ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  •  wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  •  podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Wykładowca wiodący:

Pani Teresa Grabińska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. 
Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833