Miejsce:
online / Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
03.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
03.06.2024
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatek VAT, mających już doświadczenie w tym zakresie. Program obejmuje najistotniejsze zagadnienia z VAT, które napotyka na swojej drodze w zasadzie każdy podatnik.  Skupimy się przede wszystkim na wybranych aspektach problemowych, stąd szkolenie skierowane jest dla osób mających już praktykę w rozliczaniu podatków. Jednak nawet największy profesjonalista może popełnić błąd – omówimy możliwość uniknięcia odpowiedzialności stosując czynny żal.

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel jako moment obowiązku podatkowego dla dostawy towarów:
  • sprzedaż wysyłkowa – ustalenie terminu obowiązku podatkowego
  • ustalony miedzy kontrahentami umownie termin przeniesienia władztwa nad towarem, a moment obowiązku podatkowego,
  • przyjęcie zasad wynikających z reguł Incoterms, a obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy w WDT i eksporcie.
 2. Rozliczenie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług
  • częściowy odbiór usługi, a obowiązek podatkowy
  • przyjęcie umownego terminu wystawienia faktury np. po podpisaniu protokołu, a termin obowiązku podatkowego,
  • obowiązek podatkowy w imporcie usług.
 3. Otrzymanie płatności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi – wpływ na rozliczenie VAT
  • sytuacje, w których otrzymanie zaliczki, przedpłaty, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego
  • zaliczki w eksporcie, WDT i WNT.
 4. Rozliczanie transakcji cyklicznych i ciągłych
  • ustalenie okresów rozliczeniowych dla fakturowania dostaw lub usług, a obowiązek rozliczenia podatku.
 5. Termin powstania obowiązku w przypadku refakturowania
  • refakturowanie mediów na najemców.
 6. Termin powstania obowiązku podatkowego w VAT, a termin powstania przychodu w podatkach dochodowych
  • wskazanie przypadków, w których przychód i VAT rozliczane są w różnych miesiącach.
 7. Zasady opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów i świadczenia usług
  • wydanie prezentów o wartości do 20 zł.
 8. Faktury korygujące w sprzedaży
  • terminy wystawiania i rozliczania faktur korygujących
  • zasady rozliczania faktur korygujących zwiększających i zmniejszających sprzedaż
  • kursy walut dla faktur korygujących
 9. Faktury korygujące – rozliczenie u nabywcy
  • rozpocznie terminu obowiązkowego zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego w sytuacji otrzymania rabatu lub dokonania zwrotu towaru
  • zdarzenia, które powodują konieczność wstecznego skorygowania podatku naliczonego
 10. Udzielanie pożyczek zwolnionych z VAT – czy ma wpływ na zakres odliczenia podatku naliczonego.
 11. Zakres odliczenia VAT od usług gastronomicznych i noclegowych.
 12. W jakich przypadkach warto wysłać czynny żal, aby uniknąć odpowiedzialności za błędy w rozliczeniu VAT.
  • przesłanki zastosowania instytucji czynnego żalu,
  • w jakich okolicznościach czynny żal jest nieskuteczny.
 13. Pytani Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ciechanowie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833