Miejsce:
online / Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
23.02.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.02.2024
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Kogo dotyczy obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • pracodawcy zobowiązani i zwolnieni z obowiązku tworzenia Funduszu
  • zasady rezygnacji z ZFŚS,
  • co ze środkami Funduszu w razie jego likwidacji,
 2. Działalność socjalna pracodawcy:
  • rodzaje świadczeń socjalnych (w tym m.in. zapomogi, bony, talony, karty przedpłacone, żłobki, kluby dziecięce),
  • zasady dokumentowania prawa do świadczeń socjalnych
  • ochrona danych osobowych a prawo do świadczeń socjalnych
 3. Systemy kafeteryjne – jako praktyczna nowość
 4. Kryteria socjalne w świetle orzecznictwa sądowego
 5. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu (z uwzględnieniem problematycznych przypadków)
 6. Odpis na Fundusz:
  • odpis podstawowy i dodatkowy – wysokość i zasady naliczania,
  • ustalanie przeciętnej liczby osób zatrudnionych
 7. Świadczenie urlopowe jako świadczenie pozafunduszowe wypłacane na podstawie ustawy
 8. Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS
 9. Skutki naruszenia przepisów o ZFŚS
 10. Omówienie przykładowego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ciechanowie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833