Miejsce:
online / Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.05.2024
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie absencji chorobowych pracowników. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami płacowymi będą mogły ugruntować swoją wiedzę dotyczącą naliczania podstawy zasiłkowej w różnych przypadkach z uwzględnieniem najnowszych stanowisk ZUS-u. To szkolenie nie tylko dla tych specjalistów ds. płac, którzy wypłacają zasiłki w imieniu ZUS, ale także dla osób, które sporządzają dokumentację, w oparciu o którą ZUS dokonuje wypłaty zasiłków dla pracowników „małego płatnika składek”. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach, biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych jak również w małych i średnich firmach oraz księgowi, szefowie działów płac i kadr, a także osoby, które mają za sobą przerwę w wykonywaniu pracy specjalisty ds. kadr i płac.

Cel: Na przykładach zaprezentowane zostaną przepisy ustawy zasiłkowej w ujęciu praktycznym oraz najczęściej występujące przypadki różnego uwzględniania składników płacowych w podstawie wymiaru w oparciu o zróżnicowane brzmienie przepisów wewnątrzzakładowych pracodawcy. Uwzględnienie ciekawych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w bieżącym wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień to ważny element tych zajęć.

Korzyści: Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania podstawy wymiaru w różnych sytuacjach. Warto nie tylko wiedzieć jak nalicza się wynagrodzenia chorobowe, ale także czym mogą różnić się podstawy wymiaru, gdy wyliczamy zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński przy składnikach z zachowaniem do nich prawa. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

Forma zajęć: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Minimalna podstawa zasiłkowa i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa w trakcie 2024 roku.
 2. Nowe stanowiska ZUS dotyczące ustalania okresu zasiłkowego i uzupełniania wynagrodzeń za miesiące, w których pracownik korzysta ze zwolnień od pracy przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy.
 1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego,
  • kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?
 2. Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników na nowych zasadach:
  • długość okresu zasiłkowego,
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
  • okres zasiłkowy na przełomie roku.
 3. Zasiłek chorobowy w praktyce:
  • prawo do zasiłku, a okres wyczekiwania,
  • wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach,
  • zasiłek w tracie trwania zatrudnienia i po ustaniu stosunku pracy,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego.
 4. Świadczenie rehabilitacyjne – w skrócie:
  • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
  • zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia,
  • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  • zasady waloryzacji podstawy wymiaru.
 5. Zasiłek opiekuńczy w praktyce:
  • opieka nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  • kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  • wysokość zasiłku opiekuńczego,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 6. Zasiłek macierzyński – po nowelizacji Kodeksu pracy w praktyce:
  • zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
  • kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,50%?
  • jaka wysokość zasiłku przysługiwała będzie w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
  • kiedy i w jakim trybie będzie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 7. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne:
  • uzupełnianie wynagrodzenia stałego i zmiennego uwzględnianego w podstawie zasiłkowej a składniki przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
  • zasady ustalania podstawy zasiłkowej po zmianie wymiaru czasu pracy pracownika z uwzględnieniem przeliczania składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu i składników utraconych, czyli tych których wypłaty zaprzestano przed miesiącem powstania niezdolności do pracy i w trakcie trwania choroby,
  • wyliczanie wartości wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek.
 8. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ciechanowie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne:
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833