Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Kodeksowe definicje czasu pracy:
  • Od kiedy liczy się czas pracy
  • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy – doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki
 2. Zasady planowania czasu pracy pracownika w ramach wymiaru jego czasu pracy oraz przekazywanie rozkładu (harmonogramu) czasu pracy do jego wiadomości.
 3. Planowanie czasu pracy:
  • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników
  • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy
  • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie
  • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy?
  • Na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy?
  • Dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy?
  • Zasady stosowania ruchomego czasu pracy
  • Ewidencjonowanie zaplanowanych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu – odrębności w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy takich pracowników.
 5. Czas pracy kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pracodawcy – jakie są zasady planowania i rozliczania czasu pracy takiego pracownika.
 6. Czas pracy, a dyżur pracownika. Dyżur – co to takiego, jak rozliczać:
  • Dyżur w zakładzie pracy, a dyżur pełniony w domu
  • Jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru?
 7. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu. Czy ma znaczenie rodzaj szkolenia?
 8. Czas pracy osób niepełnosprawnych:
  • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
  • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy
  • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
  • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 9. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:
  • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia?
  • Jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy?
  • Czy czas przejazdów to czas pracy?
  • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia w godzinami nadliczbowymi?
  • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej
  • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową?
 10. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej:
  • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy
  • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
  • Godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej
  • Rekompensata pracy w sobotę
  • Rekompensata pracy w niedziele i święta
  • Rekompensowanie pracy w porze nocnej
  • Przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych)
 11. Możliwość wezwania oraz rekompensowania pracy w dniu wolnym, w szczególności:
  • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego
  • termin na oddanie dnia wolnego
  • skutki nieoddania dnia wolnego
 12. Ćwiczenia:
  • Sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach
  • Ewidencja czasu pracy na przykładach
 13. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:
  • Forma prowadzenia – czy można prowadzić elektronicznie? jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej?
  • Jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne?
  • W jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy?
  • Jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy?
  • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy
  • Zasady przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika, m.in. harmonogramów czasu pracy, dokumentów potwierdzających pracę w godzinach nadliczbowych i w dniu wolnym, wniosków pracownika, w tym wniosków o wyjścia prywatne, list obecności
 14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:
  • Zakres odpowiedzialności
  • Środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833