Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Agnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Formy kontroli podatników przez organy podatkowe:
  • Działalność analityczna KAS – kluczowe działanie mające na celu selekcję podmiotów do kontroli.
  • Nabycie sprawdzające od roku 2022 – co raz częściej wykorzystywane narzędzie przez organy KAS.
  • Czynności sprawdzające.
  • Kontrola podatkowa.
 2. Analityczne narzędzia kontroli podatników (JPK, STIR, VIES, KSeF oraz informacje dostępne w Internecie),
 3. Dowody zebrane w toku działalności analitycznej a dalsze postępowanie organów KAS,
 4. Polski Ład – nowe metody działalności analitycznej (kontroli zdalnej) od 2022 r. oraz od 2023 r.
  • zmiany w JPK_V7 od roku 2022: rozszerzenie zakresu niektórych danych, korekta części ewidencyjnej JPK a „czynny żal” – zmiana KKS,
  • obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz ewidencji przychodów) w strukturach JPK w latach 2024 – 2025,
  • zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami,
  • ustanowienie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,
  • obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatników posiadających kasy fiskalne,
  • informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem,
  • szerszy dostęp do danych z rachunków bankowych podatników.
 5. Faktura ustrukturyzowana wystawiana w KSeF – nowe narzędzie do kontroli podatników od 2022 r.:
  • system KSeF jako narzędzie do wystawiania faktur,
  • dane faktur ustrukturyzowanych podlegające analizie organów KAS,
 6. Instytucja nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestracyjnej:
  • Procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?
  • Procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi w ramach „zakupu kontrolowanego”.
  • Dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”.
  • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”.
 7. Kontrola podatkowa
  • przebieg kontroli podatkowej (wszczęcie kontroli, procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zamawiania, czas trwania kontroli podatkowej)
  • uprawnienia prowadzących kontrolę podatkową
  • najczęstsze kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej (wydatki jako koszt uzyskania przychodu lub prawo do odliczenia VAT; nabywanie usług niematerialnych; prawo do stosowania stawki VAT 0% przy dostawie towarów (eksport, WDT),
  • puste faktury w świetle orzeczeń sądów administracyjnych,
  • środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych (kary porządkowe, konsekwencje karne skarbowe)
  • prawa i obowiązki kontrolowanego
  • środki zaskarżania rozstrzygnięć kontroli podatkowej
  • pełnomocnik w trakcie kontroli podatkowej (zakres pełnomocnika przy zastępowaniu kontrolowanego, wyłączenie działania pełnomocnika, odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli)
  • dodatkowe skutki kontroli podatkowej w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej (dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%, podwyższone odsetki w podatku od towarów i usług do 150%, konsekwencje KKS, pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego)
  • możliwość złożenia korekty deklaracji i skutki jej złożenia
 8. Pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału SKwP w Siedlcach, ul. Świętojańska 7 w godzinach: 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833