Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Kayyali Samir – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podatek CIT – ogólne zagadnienie:
  • ogólna definicja koszu uzyskania przychodów
  • osiąganie przychodów, zarachowanie i zabezpieczanie źródła przychodów – czym jest?
  • Katalog kosztów niepodatkowych (NKUP)
 2. Podatek PIT – ogólne zagadnienia:
  • nieodpłatne świadczenia i częściowo odpłatne świadczenia
  • źródła przychodów a przypisanie przychodu do danego źródła
  • zwolnienia podatkowe w podatku PIT (świadczenia reklamowe, sprzedaż premiowa, konkursy)
 3. Podatek VAT – ogólne zagadnienia:
  • odliczenie podatku VAT, a związek z działalnością opodatkowaną
  • usługi noclegowe, gastronomiczne, cateringowe – czy można odliczać VAT?
  • Przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku VAT
  • Darowizny, nieodpłatne świadczenia a naliczenie podatku VAT
  • Próbki, prezenty o małej wartości – definicja, opodatkowanie
 4. Dokumentowanie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych:
  • definicja dowodu i sposoby ich pozyskiwania
  • dokumentowanie konkursów, sprzedaży premiowej, akcji reklamowych i innych działań marketingowych,
  • regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych – na co zwracać uwagę?
  • obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne),
  • działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi – zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.
 5. Reklama i reprezentacja, imprezy, targi, konferencje:
  • pojęcie reklamy i reprezentacji,
  • prezenty dla kontrahentów, pracowników, współpracowników
  • konsumpcja z kontrahentami oraz posiłki dla pracowników – interpretacja ogólna MF
  • imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
  • imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
  • szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
  • szkolenia, narady, konferencje dla pracowników,
  • wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
  • udział w targach, organizacja stanowisk wystawowych,
  • wydatki na wystrój siedziby przedsiębiorstwa
 6. Konkursy dla kontrahentów i pracowników:
  • definicja konkursu – problemy interpretacyjne,
  • organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
  • konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie),
  • konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
  • konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.
 7. Premie pieniężne i rabaty:
  • pojęcie premii pieniężnych,
  • premie lojalnościowe i premie jakościowe,
  • premia pieniężna jako rabat, premia pieniężna jako usługa.
 8. Sponsoring:
  • pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
  • niezbędne elementy umowy sponsoringu,
  • formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
  • sponsoring a darowizny.
 9. Sprzedaż premiowa:
  • definicja sprzedaży premiowej oraz zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
  • dokumentacja sprzedaży premiowej,
  • usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
  • sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
  • sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.
 10. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
  • przekazywanie biletów do kina i innych miejsc rozrywki oraz kultury,
  • organizacja festynów, koncertów,
  • zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia,
  • wręczanie alkoholu i prezentów luksusowych,
 11. Inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:
  • świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika,
  • strój, ubiór pracowników,
  • abonamenty medyczne,
  • ubezpieczenie OC członków organów spółek,
  • dowóz pracowników do pracy,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • należności z tytułu podróży służbowych,
  • bony towarowe dla pracowników,
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP,
  • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS,
  • świadczenia wynikające z regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy,
  • samochody i telefony służbowe pracowników wykorzystywane na cele prywatne,
  • karty benefit i multisport.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833