Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Cel

Szkolenie adresowane jest do praktyków księgowych – księgowych biur rachunkowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy już wybrali estoński CIT, a teraz mierzą się z wyzwaniem jego prawidłowego rozliczenia. Zastanawiają się też, czy mogą z niego zrezygnować przed upływem 4 lat i jakie będą tego podatkowe skutki. Interesuje ich również sytuacja spółki, które nie będzie kontynuować ryczałtu po 4 latach jego stosowania. Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę w świetle ostatnich zmian przepisów oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji. Wskażemy też ryzyka podatkowe i niejasności w przepisach oraz możliwość różnej ich interpretacji.

Wreszcie na przykładach obliczymy zobowiązanie spółki i wspólnika oraz przedstawimy zasady i podatkowe skutki wyjścia z estońskiego CIT.

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podmioty uprawnione do stosowania ryczałtu – ustalenie, czy podatnik nie stracił prawa do opodatkowania ryczałtem,
 2. Wybór ryczałtu – weryfikacja, czy obowiązki w zakresie wybory ryczałtu wykonano prawidłowo
  • wstępna korekta przychodów i kosztów, czyli CIT-KW
  • obowiązki informacyjne i ewidencyjne w związku z wyborem ryczałtu
 3. Zysk netto jako dochód spółki
  • moment powstania dochodu w spółce
  • zaliczkowa wypłata zysku
  • różne modele zadysponowania zyskiem powstanie dochodu—zasilanie kapitałów i pokrywanie strat
  • jak ustalić zysk netto w spółce
  • termin płatności i rozliczenia ryczałtu spółki od zysku netto
 4. Ukryte zyski jako dochód spółki
  • jakie wydatki i świadczenia zaliczmy do ukrytych zysków
  • zatrudnianie wspólników i nabywanie usług od podmiotów powiązanych – ryzyka podatkowe
  • samochody służbowe wspólników i osób powiązanych
  • jak ustalić podmioty powiązane na potrze
  • analiza przypadków na gruncie objaśnień MF, interpretacji podatkowych i orzecznictwa
  • ustalenie momentu i wysokości dochodu oraz termin płatności ryczałtu
 5. Wydatki nie związane z działalnością gospodarczą
  • przykłady takich wydatków na podstawie objaśnień MF, interpretacji podatkowych i orzecznictwa
  • koszty niepodatkowe w „klasycznym” CIT a wydatki nie związane z działalnością – porównanie i istotna różnic
  • moment i wysokości dochodu oraz termin płatności ryczałtu
 6. Dochód z tytułu zmiany wartości aktywów w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi – ogólna charakterystyka
 7. Nieujawnione operacji gospodarcze
  • kiedy powstaje ten rodzaj dochodu
  • wysokość dochodu i termin rozliczenia ryczałtu
 8. Wysokość ryczałtu, czyli zasady określenia właściwej stawki podatku
 9. Zakończenie opodatkowania ryczałtem – jak rozliczyć CIT spółki
  • utrata prawa do opodatkowania ryczałtem i skutki podatkowe – czy potrzebne są korekty?
  • rezygnacja z ryczałtu i skutki podatkowe po stronie spółki i wspólników
  • niewypłacone zyski netto – czy spółka uniknie ich opodatkowania ryczałtem?
 10. Kontynuacja rozliczeń po zakończeniu opodatkowania ryczałtem
 11. Rozliczenie dochodów wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem, czyli zasady opodatkowania wypłaconego zysku netto po stronie wspólnika
 12. Studium przypadku, czyli przykład obliczenia ryczałtu w spółce i opodatkowania wspólnika z tytułu wypłaty dywidendy; analiza efektywnej stopy opodatkowania; jak ewidencjonować w księgach rachunkowych dane niezbędne do ustalenia dochodu

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ciechanowie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833