Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz  doradca podatkowy

 

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktury:
  • Co to jest faktura i jakie ma znaczenie? Faktura a faktura pro forma.
  • Jakie są formy faktur i sposoby ich przekazania nabywcy? Czym jest faktura ustrukturyzowana? Co to KSeF? W jaki sposób nadaje się uprawnienia do korzystania z KSeF?
  • Czy faktura papierowa zawsze musi być przekazana nabywcy w postaci materialnej?
  • Co powinna zawierać faktura dokumentująca wykonanie świadczenia albo otrzymanie zaliczki?
  • Na czym polegają zmiany dotyczące faktur zaliczkowych? (SLIM VAT 3)
  • Jak powinna wyglądać faktura dotycząca transakcji rozliczanej w walucie obcej?
  • Jaka jest specyfika faktur w transakcjach międzynarodowych?
  • Jakie jest znaczenie paragonu z NIP?
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Jak prezentujemy na fakturze świadczenia kompleksowe?
  • Na czym polega anulowanie faktury i kiedy nie jest dopuszczalne?
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Jakie są najczęstsze błędy w fakturowaniu i ich skutki?
 2. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Jakie są wymogi formalne dotyczące faktur korygujących?
  • Na czy polegają zmiany dotyczące kursów walut w odniesieniu do faktur korygujących? (SLIM VAT 3)
  • Jakie są zasady rozliczania faktur korygujących przez sprzedawcę w transakcjach krajowych i międzynarodowych?
  • Jakie są zasady rozliczania faktur korygujących przez nabywcę w transakcjach krajowych i międzynarodowych?
 3. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
  • Nota korygująca a faktura ustrukturyzowana?
 4. Refakturowanie usług/odprzedaż towarów.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833