Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Faktury korygujące – przyczyny wystawiania
  • obniżenie ceny (rabaty, bonifikaty, skonta itp.)
  • podwyższenie ceny
  • reklamacje
  • zwroty towarów
  • zwroty zaliczek
  • pomyłki
 2. Elementy obowiązkowe faktury korygującej
 3. Zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „in minus„ i „in plus” wprowadzone od 1 stycznia 2021
  • jak ewidencjonować faktury wystawione do 31 grudnia 2020r., które wpłynęły do nabywców po 1 stycznia 2021r.
  • zasady ewidencjonowania faktur korygujących „in minus” wystawionych po 1 stycznia 2021r.
  • opcjonalna możliwość pozostania przy „starej metodzie” rozliczania faktur korygujących – warunki
  • możliwość rezygnacji w trakcie roku ze „starej metody” rozliczania faktur korygujących
  • rekomendacje
 4. Faktury „in minus” w ewidencji wystawcy po zmianach
  • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus
  • nowe wątpliwości, czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
  • kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie
  • rekomendowana procedura postępowania w przypadku wystawiania i rozliczania faktur korygujących
  • analiza przypadków rozliczania faktur korygujących
  • „metoda” ostatniej szansy”
 5. Faktury „in minus” w ewidencji wystawcy po zmianach
  • co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus”
  • kiedy nabywcy będą zmuszeni do korygowania poprzednich okresów rozliczeniowych
  • czy duplikaty faktur korygujących zmieniają okres ich rozliczenia?
 6. Faktury „in plus” po nowelizacji:
  • w jakich przypadkach wystawca faktury korygującej „in plus” ma obowiązek korygować poprzednie okresy rozliczeniowe
  • w jakich przypadkach wystawca faktury korygującej rozlicza faktury korygujące na bieżąco
  • w jakim okresie rozliczeniowym nabywca rozlicza faktury korygujące „in plus”
 7. Faktury korygujące w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – WNT i WDT
  • faktury korygujące WNT „in minus” i „in plus – w jakim okresie rozliczeniowym powinny zostać ujęte w ewidencji i jaki zastosować kurs do ich przeliczenia
  • faktury korygujące WDT „in minus” i „in plus” – zasady ewidencjonowania w JPK_V7 oraz VAT-UE
 8. Faktury korygujące a Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  • czy i kiedy faktury korygujące powinny zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności – analiza przypadków
  • faktury korygujące przy obowiązkowym i dobrowolnym MPP
  • kiedy oznaczać faktury korygujące kodem MPP w JPK_V7
 9. Zasady korygowania JPK_V7. Kary za błędy oraz jak się ich ustrzec.
 10. Pytania i problemy uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833